Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o skraćenju lovostaje smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.) ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 2.5.2006 Rješenje o skraćenju lovostaje smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1162

Na temelju članka 62.L297408 točke 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj: 140/05.) i prijedloga Nacionalnog povjerenstva za izradu i provedbu Akcijskog plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

RJEŠENJE

1. Lovostaja smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.) propisana Pravilnikom o lovostajiL297410 (»Narodne novine«, broj: 155/05.), skraćuje se na način da je istog u 2006. godini zabranjeno loviti od 16. svibnja do 30. rujna i od 16. do 31. prosinca 2006.
2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-01/06-01/190
Urbroj: 525-13-06-1
Zagreb, 14. travnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.
 

zatvori
Rješenje o skraćenju lovostaje smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !