Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o skraćenju lovostaje smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.) ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 28.01.2009 Rješenje o skraćenju lovostaje smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.)

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

254

Na temelju članka 62.L436941 točke 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i prijedloga Nacionalnog povjerenstva za izradu i provedbu Akcijskog plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

RJEŠENJE

1. Lovostaja smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.) propisana Pravilnikom o lovostajiL436943 (»Narodne novine«, broj: 155/05 i 82/06), skraćuje se na način da je istog u 2009. godini zabranjeno loviti od 1. svibnja do 15. rujna i od 16. do 31. prosinca.

2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-01/09-01/13

Urbroj: 538-08-09-01

Zagreb, 14. siječnja 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Rješenje o skraćenju lovostaje smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !