Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 21.2.2007 Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

809

Na temelju članka 39.L326067 Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj 178/04), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRASCA DOZVOLE ZA MINIRANJE

I.

Za obrazac izdane dozvole za miniranje ovlaštena fizička osoba plaća naknadu u iznosu od 105 kn.

II.

Sredstva od naknade za obrazac izdane dozvole za miniranje iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se na račun Državnog proračuna.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranjeL326069 (»Narodne novine«, broj 82/06).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-71125/07

Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.

zatvori
Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !