Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 22.07.2009 Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2176

Na temelju članka 300.L467112 stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA, REGISTARSKIH, POKUSNIH, PRENOSIVIH I IZVOZNIH PLOČICA

I.

Cijena obrazaca utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Obrazac vozačke dozvole

35,00 kn

2.

Obrazac prometne dozvole

35,00 kn

3.

Obrazac prometne dozvole s oznakom »IZVOZNA«

120,00 kn

4.

Obrazac prometne dozvole za prenosive pločice

35,00 kn

5.

Obrazac knjižice prometnih potvrda 50,00 kn

6.

Obrazac knjižice vozila 35,00 kn

7.

Obrazac kartona izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila

20,00 kn

8.

Obrazac registracijskog lista

1,00 kn

9.

Obrazac ovjere tehničke ispravnosti vozila i produljenje valjanosti prometne dozvole

1,00 kn

10.

Obrazac kartona tehničke ispravnosti lake prikolice

8,00 kn

11.

Obrazac potvrde o izdavanju pokusnih pločica

1,00 kn

12.

Obrazac izjave o mjestu čuvanja vozila

1,00 kn

II.

Cijena registarskih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice za motorna vozila – par

76,00 kn

2.

Registarska pločica za priključno vozilo

54,00 kn

3.

Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad

54,00 kn

4.

Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad

42,00 kn

5.

Registarska pločica za vozilo na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem l. i 2. ove točke – komad

54,00 kn

6.

Diplomatske pločice – par

236,00 kn

7.

Elipsasta diplomatsko-konzularna pločica – komad

152,00 kn.

III.

Cijena registarskih pločica iz točke II. ovog Rješenja izraženih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi) utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice za motorna vozila – par

378,00 kn

2.

Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad

266,00 kn

3.

3. Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad

210,00 kn

4.

Registarska pločica za vozilo na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem 1. i 2. točke II. ovog rješenja – komad

266,00 kn.

IV.

Cijena registarskih pločica po izboru brojčanih ili slovnih oznaka utvrđuje se u iznosu od 6.720,00 kn.

V.

Cijena registarskih pločica za oldtimere utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

268,00 kn,

2.

Registarska pločica – komad

134,00 kn.

VI.

Cijena pokusnih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Pokusne pločice (duguljaste) – par

45,00 kn

2.

Pokusne pločice (četvrtaste) – par

30,00 kn

VII.

Cijena prenosivih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Prenosive pločice – par

920,00 kn,

2.

Prenosiva pločica – komad

460,00 kn.

VIII.

Cijena izvoznih pločica utvrđuje se u iznosu od 188,00 kn.

Uz iznos iz stavka 1. ove točke plaća se i iznos od 1.000,00 kn, koji se vraća nakon povrata izvoznih pločica nadležnom tijelu.

IX.

1. Cijena registarske pločice u slučaju zamjene oštećene pločice iz točke II., III., V. i VIII. ovog rješenja, uvećat će se za 50 % cijene utvrđene ovim rješenjem.

2. Cijena registarske pločice u slučaju zamjene nestale registarske pločice iz točke II., III. i V. ovog rješenja, uvećat će se za 50 % cijene utvrđene ovim rješenjem.

3. Cijena registarske pločice u slučaju zamjene oštećene registarske pločice iz točke IV. ovog rješenja utvrđuje se u iznosu od 340,00 kn.

4. Cijena registarske pločice u slučaju zamjene nestale registarske pločice iz točke IV. ovog rješenja utvrđuje se u iznosu od 1.340,00 kn.

5. Cijena prenosive pločice u slučaju zamjene oštećene pločice iz točke VII. ovog rješenja utvrđuje se u iznosu od 340,00 kn.

X.

Sredstva ostvarena prodajom obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica uplaćuju se na žiro-račun Državnog proračuna.

XI.

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih i izvoznih pločicaL467114 (»Narodne novine«, broj 13/07 i 51/07).

XII.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-33916/3-09

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

zatvori
Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !