Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca isprava o oružju – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 31.03.1995 Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 85.L33311 stavak 2. Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 69/92, 43/93. i 26/93.), ministar unutarnjih poslova, donosi

Rješenje

o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju

I.

Za obrasce isprava o oružju navedene u ovom Rješenju stranke plaćaju naknadu u slijedečem iznosu:

  1. Odobrenje za nabavu oružja (Obrazac 2)............................ 3 kn

  2. Oružni list za držanje oružja (Obrazac 4) ............................40 kn

  3. Oružni list za držanje i nošenje oružja (Obrazac 5) ..............40 kn

  4. Oružni list za držanje oružja kao uspomene (Obrazac 6) ......3 kn

  5. Potvrda o prijavljenom oružju (Obrazac 7) .........................40 kn

  6. Odobrenje za držanje oružja (Obrazac 8)........................... 3 kn

  7. Dozvola za nošenje oružja (Obrazac 9)............................. 40 kn

II.

Sredstva od naknade za izdane obrasce isprava iz točke I. ovog Rješenja knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca tih isprava, te podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju broj: 511-01-86-2868/94. od 28. siječnja 1994. godine.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 1. travnja 1995. godine.

Broj: 511-01-82-7728/95

Zagreb, 17. veljače 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.


zatvori
Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca isprava o oružju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !