Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 31.03.1995 Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 107.L33316 stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92. i 76/94.), donosim

Rješenje

o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza u zračnom prometu, koju ovlaštena osoba u stanici aerodromske policije izdaje putniku koji posjeduje kratko vatreno oružje i streljivo temeljem valjane isprave za držanje, nošenje ili nabavljanje oružja, hladno ili plinsko oružje i kratko zračno oružje.

II.

Za izdanu potvrdu putnik plaća naknadu u iznosu od 1 kn.

III.

Sredstva od naplaćene naknade za izdane potvrde knjižit će se na poseban račun Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i mogu se upotrijebiti samo za nabavu istih, te za podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

IV.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje broj 511-01-78-19487/93. od 25. 06. 1993. godine.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 1. travnja 1995. godine.

Broj: 511-01-82-7730/95.

Zagreb, 17. veljače 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.


zatvori
Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !