Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde (certifikata) osposobljenosti vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 11.02.1994 Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde (certifikata) osposobljenosti vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 107.L26963 stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine" br 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91., 19/92. i 33/92.), a u svezi s člankom 35. stavka 2. i člankom 79. Zakona o prijevozu opasnih tvari koji je člankom 1.L26965 točka 6. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi ("Narodne novine" br. 53/91.) preuzet kao republički propis, donosim

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE POTVRDE (CERTIFIKATA) OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA MOTORNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

I.

Ovim rješenjem utvrđuje se cijena potvrde (certifikata) koju Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje osobi koja je uspješno završila obuku vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

II.

Za izdanu potvrdu (certifikat) vozač plaća naknadu u iznosu od 35.000 HRD.

III.

Sredstva od naplaćene naknade za izdane potvrde (certifikate) knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu istih, te za podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje broj: 511-01-72-9894/1-93. od 5. travnja 1993. godine.

V.

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 1. veljače 1994. godine.

Broj: 511-01-86-2872/94.

Zagreb, 28. siječnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova,

Ivan Jarnjak, v. r.

zatvori
Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde (certifikata) osposobljenosti vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !