Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 02.06.1993 Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 64.L21574 Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Narodne novine", br. 53/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

RJEŠENJE

o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini

I.

Utvrđuje se visina troškova postupka u svezi s izdavanjem odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini, u iznosu

1. za gotovi lijek 500 DEM

2. za pomoćno ljekovito sredstvo 400 DEM

3. za obnovu odobrenja:

- za gotovi lijek 250 DEM

- za pomoćno ljekovito sredstvo 200 DEM

4. za uvoz gotovih lijekova radi stavljanja u promet 100 DEM

5. za stavljanje u prornet određene količine gotovog lijeka prema odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o stavljanju lijekova u promet 100 DEM.

II.

Troškove postupka iz točke I. podtočke 1 do 5. ovoga rješenja snosi proizvođač odnosno uvoznik lijeka i uplačuju se na poseban račun pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva za zdravstvenu zaštitu životinja.

III.

Visina troškova postupka iskazana u DEM iz točke I. ovoga rješenja naplačuje se u hrvatskim dinarima (HRD). Dinarska protuvrijednost uplate izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeče na dan podnošenja zahtjeva.

IV.

Danom primjene ovoga rješenja prestaje vrijediti Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog Ijekovitog sredstva za uporabu u veteriniL21576 ("Narodne novine", br. 50/92).

V.

Ovo se rješenje primjenjuje od 1. lipnja 1993., i objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-01/42

Urbroj : 525-01-93-1

Zagreb, 24. svibnja 1993

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v r

zatvori
Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !