Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
129 31.10.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2388

Na temelju članka 118.L282066 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BILICE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice, uvala Stubalj.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

___________________________________________        

    Y         X

___________________________________________ 

TOČKA 1 5 571 176.85 4 849 388.83

TOČKA 2 5 571 168.70 4 849 381.30

TOČKA 3 5 571 176.22 4 849 372.15

TOČKA 4 5 571 178.15 4 849 369.57

TOČKA 5 5 571 184.72 4 849 361.01

TOČKA 6 5 571 193.44 4 849 349.51

TOČKA 7 5 571 211.84 4 849 323.98

TOČKA 8 5 571 204.73 4 849 316.66

TOČKA 9 5 571 209.49 4 849 315.73

TOČKA 10 5 571 211.85 4 849 314.64

TOČKA 11 5 571 221.97 4 849 308.66

TOČKA 12 5 571 226.11 4 849 306.53

TOČKA 13 5 571 228.85 4 849 304.49

TOČKA 14 5 571 230.60 4 849 302.82

TOČKA 15 5 571 232.95 4 849 304.21

TOČKA 16 5 571 234.67 4 849 302.44

TOČKA 17 5 571 257.08 4 849 302.65

TOČKA 18 5 571 268.61 4 849 307.82

TOČKA 19 5 571 275.85 4 849 310.11

TOČKA 20 5 571 275.93 4 849 324.87

TOČKA 21 5 571 276.57 4 849 352.34

TOČKA 22 5 571 279.07 4 849 356.86

TOČKA 23 5 571 277.54 4 849 357.64

TOČKA 24 5 571 280.18 4 849 362.77

TOČKA 25 5 571 280.87 4 849 367.77

TOČKA 26 5 571 289.95 4 849 375.55

TOČKA 27 5 571 287.49 4 849 378.37

TOČKA 28 5 571 289.89 4 849 380.35

TOČKA 29 5 571 286.26 4 849 384.68

TOČKA 30 5 571 284.25 4 849 393.77

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Bilice, broj lista plana 8, u mjerilu 1 : 2904 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1 : 500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/06

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 21. listopada 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !