Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter - Betina – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.7.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter - Betina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2039

Na temelju članka 118.L107465 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter – Betina

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter – Betina, na predjelu Modrave u uvali Lučica.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 5 545 298.76 4 858 788.43

TOČKA 2 5 545 311.68 4 858 782.09

TOČKA 3 5 545 317.47 4 858 777.33

TOČKA 4 5 545 299.96 4 858 751.41

TOČKA 5 5 545 299.39 4 858 745.74

TOČKA 6 5 545 286.46 4 858 728.67

TOČKA 7 5 545 267.19 4 858 692.32

TOČKA 8 5 545 266.86 4 858 674.88

TOČKA 9 5 545 260.68 4 858 637.82

TOČKA 10 5 545 251.70 4 858 641.23

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Murter – Betina, broj lista plana 5 u mjerilu 1:2904 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/29
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 22. srpnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter - Betina –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !