Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Seget Donji – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 13.10.2004 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Seget Donji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2480

Na temelju članka 118.L109310 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SEGET DONJI

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Seget Donji, predio ispred autokampa Vranjica Belvedere, Općina Seget.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA X 5 596 636.37 4.818 861.40

TOČKA 1 5 596 638.25 4 818 869.96

TOČKA 2 5 596 638.79 4 818 872.12

TOČKA 3 5 596 641.88 4 818 885.78

TOČKA 4 5 596 653.97 4 818 880.13

TOČKA 5 5 596 668.32 4 818 882.35

TOČKA 6 5 596 682.14 4 818 889.43

TOČKA 7 5 596 694.40 4 818 888.60

TOČKA 8 5 596 719.04 4 818 876.49

TOČKA 9 5 596 724.93 4 818 873.31

TOČKA 10 5 596 749.92 4 818 866.90

TOČKA 11 5 596 779.85 4 818 859.94

TOČKA 12 5 596 792.09 4 818 858.08

TOČKA 13 5 596 825.98 4 818 852.94

TOČKA 14 5 596 837.48 4 818 850.43

TOČKA 15 5 596 852.18 4 818 844.79

TOČKA 16 5 596 860.33 4 818 842.48

TOČKA 17 5 596 883.69 4 818 830.75

TOČKA 18 5 596 887.70 4 818 828.86

TOČKA 19 5 596 898.32 4 818 825.08

TOČKA 20 5 596 924.22 4 818 817.09

TOČKA 21 5 596 943.53 4 818 811.10

TOČKA 22 5 596 953.53 4 818 808.64

TOČKA 23 5 596 961.31 4 818 806.16

TOČKA 24 5 596 968.96 4 818 806.93

TOČKA 25 5 596 972.87 4 818 807.12

TOČKA 26 5 596 980.11 4 818 810.70

TOČKA 27 5 596 990.12 4 818 816.29

TOČKA 28 5 597 003.73 4 818 821.25

TOČKA 29 5 597 012.18 4 818 825.71

TOČKA 30 5 597 033.18 4 818 836.41

TOČKA 31 5 597 049.65 4 818 843.54

TOČKA 32 5 597 074.83 4 818 853.31

TOČKA 33 5 597 076.99 4 818 853.15

TOČKA 34 5 597 133.63 4 818 872.27

TOČKA 35 5 597 157.16 4 818 878.98

TOČKA 36 5 597 158.46 4 818 875.39

TOČKA Y 5 597 165.91 4 818 855.64

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Seget Donji, broj lista plana 26, 27, 46 i 47, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/43
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Seget Donji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !