Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stari Grad ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 28.12.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stari Grad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2975

Na temelju članka 118.L285157 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. STARI GRAD

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Stari Grad, područje od Mlina do istezališta Škver.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

             Y         X

TOČKA 1       6 385 812.28   4 783 172.91

TOČKA 2       6 385 808.28   4 783 160.50

TOČKA 3       6 385 810.53   4 783 161.02

TOČKA 4       6 385 814.63   4 783 161.02

TOČKA 5       6 385 818.20   4 783 160.16

TOČKA 6       6 385 819.27   4 783 159.77

TOČKA 7       6 385 836.52   4 783 152.18

TOČKA 8       6 385 839.28   4 783 150.75

TOČKA 9       6 385 845.00   4 783 147.62

TOČKA 10     6 385 865.42   4 783 138.91

TOČKA 11     6 385 891.73   4 783 127.68

TOČKA 12     6 385 898.00   4 783 123.04

TOČKA 13     6 385 904.86   4 783 118.84

TOČKA 14     6 385 909.55   4 783 117.38

TOČKA 15     6 385 924.97   4 783 115.43

TOČKA 16     6 385 938.04   4 783 117.04

TOČKA 17     6 385 940.07   4 783 123.23

TOČKA 18     6 385 955.64   4 783 133.03

TOČKA 19     6 385 959.21   4 783 134.67

TOČKA 20     6 385 971.26   4 783 136.66

TOČKA 21     6 385 989.33   4 783 138.42

TOČKA 22     6 386 004.37   4 783 139.55

TOČKA 23     6 386 025.50   4 783 140.84

TOČKA 24     6 386 045.16   4 783 141.44

TOČKA 25     6 386 055.06   4 783 143.31

TOČKA 26     6 386 093.28   4 783 135.87

TOČKA 27     6 386 192.59   4 783 121.25

TOČKA 28     6 386 199.21   4 783 114.65

TOČKA 29     6 386 199.04   4 783 110.17

TOČKA 30     6 386 205.91   4 783 103.43

TOČKA 31     6 386 220.05   4 783 101.09

TOČKA 32     6 386 234.18   4 783 100.04

TOČKA 33     6 386 237.92   4 783 098.70

TOČKA 34     6 386 238.89   4 783 097.16

TOČKA 35     6 386 235.67   4 783 103.57

TOČKA 36     6 386 257.56   4 783 109.87

TOČKA 37     6 386 262.47   4 783 116.85

TOČKA 38     6 386 276.41   4 783 127.30

TOČKA 39     6 386 287.75   4 783 139.19

TOČKA 40     6 386 308.86   4 783 151.80

TOČKA 41     6 386 326.81   4 783 154.79

TOČKA 42     6 386 333.41   4 783 174.22

TOČKA 43     6 386 356.92   4 783 181.72

TOČKA 44     6 386 359.10   4 783 183.96

TOČKA 45     6 386 379.56   4 783 188.89

TOČKA 46     6 386 379.38   4 783 189.69

TOČKA 47     6 386 380.48   4 783 189.85

TOČKA 48     6 386 387.58   4 783 193.05

TOČKA 49     6 386 403.04   4 783 192.32

TOČKA 50     6 386 407.65   4 783 191.63

TOČKA 51     6 386 413.10   4 783 187.58

TOČKA 52     6 386 423.77   4 783 185.56

TOČKA 53     6 386 430.95   4 783 183.28

TOČKA 54     6 386 444.33   4 783 178.84

TOČKA 55     6 386 455.78   4 783 175.30

TOČKA 56     6 386 470.31   4 783 170.40

TOČKA 57     6 386 472.90   4 783 168.50

TOČKA 58     6 386 492.02   4 783 159.33

TOČKA 59     6 386 493.50   4 783 162.97

TOČKA 60     6 386 501.99   4 783 160.20

TOČKA 61     6 386 524.92   4 783 184.26

TOČKA 62     6 386 529.58   4 783 196.35

TOČKA 63     6 386 529.68   4 783 210.12

TOČKA 64     6 386 526.17   4 783 219.19

TOČKA 65     6 386 520.21   4 783 226.50

TOČKA 66     6 386 508.91   4.783 233.06

TOČKA 67     6 386 494.47   4 783 235.34

TOČKA 68     6 386 429.49   4 783 243.16

TOČKA 69     6 386 430.94   4 783 250.85

TOČKA 70     6 386 413.56   4 783 254.28

TOČKA 71     6 386 405.02   4 783 278.63

TOČKA 72     6 386 391.98   4 783 291.02

TOČKA 73     6 386 368.70   4 783 310.46

TOČKA 74     6 386 366.05   4 783 311.98

TOČKA 75     6 386 354.06   4 783 322.01

TOČKA 76     6 386 352.92   4 783 322.96

TOČKA 77     6 386 350.44   4 783 324.35

TOČKA 78     6 386 345.93   4 783 324.90

TOČKA 79     6 386 342.07   4 783 324.12

TOČKA 80     6 386 335.30   4 783 319.92

TOČKA 81     6 386 333.96   4 783 318.15

TOČKA 82     6 386 330.66   4 783 309.35

TOČKA 83     6 386 329.45   4 783 303.34

TOČKA 84     6 386 326.16   4 783 294.71

TOČKA 85     6 386 321.46   4 783 286.15

TOČKA 86     6 386 307.72   4 783 253.99

TOČKA 87     6 386 305.90   4 783 252.69

TOČKA 88     6 386 283.97   4 783 255.81

TOČKA 89     6 386 171.28   4 783 277.64

TOČKA 90     6 386 170.84   4 783 272.97

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Stari Grad, broj lista plana 17 i 21, u mjerilu 1 : 1440 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/10

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stari Grad
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !