Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik – ("Narodne novine", br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
174 10.12.2004 Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3020

Na temelju članaka 48.L112057 i 49.L112058 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

o osnivanju luČke uprave Šibenik

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Lučka uprava Šibenik (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Šibenik.

Luka Šibenik prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, namijenjena za putnički i teretni promet.

Članak 2.

Lučka uprava iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe osniva se pod nazivom Lučka uprava Šibenik.

Engleski naziv Lučke uprave glasi: Port of Šibenik Authority.

Sjedište je u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 4.

Članak 3.

Lučka uprava obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost Lučke uprave utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

LUČKO PODRUČJE

Članak 4.

a) Kopneni dio lučkog područja luke Šibenik nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave Šibenik omeđen je koordinatnim točkama izraženim u Gauss-Krugerovoj projekciji i to:

Tn Y X

B 5572327,00 4843420,00

134 5572334,52 4843422,71

136 5572346,56 4843412,45

137 5572356,03 4843423,92

138 5572360,54 4843427,99

158 5572406,35 4843411,32

159 5572451,83 4843385,57

160 5572476,94 4843370,03

161 5572467,41 4843376,30

162 5572492,32 4843358,55

163 5572507,32 4843347,34

164 5572525,89 4843331,13

179 5572560,82 4843305,63

180 5572582,08 4843289,61

179 5572560,82 4843305,63

180 5572582,08 4843289,61

181 5572593,80 4843280,07

182 5572586,73 4843286,02

183 5572615,88 4843260,10

198 5572648,25 4843240,76

199 5572677,60 4843223,23

226 5572945,99 4843103,69

226 5572945,99 4843103,69

227 5572981,00 4843086,17

228 5572986,04 4843043,97

229 5572982,08 4843040,27

230 5572979,47 4843040,62

231 5572971,00 4843033,52

233 5572974,57 4843029,69

234 5572986,64 4843021,25

248 5573004,54 4842933,21

249 5573009,10 4842928,51

251 5573022,54 4842911,10

290 5573040,37 4842887,71

291 5573060,02 4842862,60

292 5573082,90 4842832,50

293 5573097,78 4842813,46

294 5573103,14 4842818,05

298 5573137,35 4842783,92

303 5573139,53 4842716,49

304 5573140,00 4842703,79

305 5573146,26 4842690,95

306 5573144,81 4842684,21

307 5573146,48 4842676,39

308 5573151,67 4842671,26

309 5573159,40 4842666,57

310 5573164,07 4842664,22

311 5573171,66 4842661,37

312 5573160,71 4842646,35

313 5573171,95 4842620,44

318 5573172,14 4842609,89

319 5573188,19 4842555,53

320 5573206,08 4842522,27

321 5573211,00 4842512,97

333 5573195,81 4842508,59

334 5573189,74 4842504,39

335 5573186,21 4842496,79

340 5573199,24 4842489,02

341 5573201,69 4842481,58

342 5573212,79 4842452,99

343 5573225,64 4842419,93

344 5573240,40 4842384,65

345 5573246,83 4842362,22

346 5573250,83 4842356,47

347 5573255,60 4842359,18

434 5573066,41 4842398,97

436 5573071,31 4842395,57

437 5573086,37 4842385,56

438 5573102,91 4842375,93

439 5573129,30 4842361,89

440 5573160,21 4842346,64

441 5573170,48 4842341,36

442 5573177,77 4842338,31

443 5573181,94 4842337,05

444 5573197,64 4842331,89

445 5573217,48 4842324,82

446 5573236,87 4842315,67

447 5573259,22 4842307,38

448 5573286,12 4842290,06

449 5573292,04 4842295,52

450 5573289,89 4842299,28

451 5573275,33 4842324,71

452 5573300,33 4842287,79

453 5573309,87 4842276,44

454 5573321,69 4842264,30

455 5573362,45 4842223,46

456 5573357,00 4842221,26

457 5573346,04 4842231,47

458 5573325,46 4842252,27

459 5573307,35 4842270,29

460 5573287,69 4842288,25

461 5572330.33 4843417.64

462 5572364.71 4843425.16

463 5572387.19 4843428.71

465 5572405.48 4843425.48

464 5572399.30 4843429.34

466 5572408.99 4843416.45

467 5572993.77 4842994.19

468 5572978.64 4842985.19

470 5572981.57 4842972.27

469 5572979.06 4842975.13

471 5572985.61 4842956.02

472 5572984.74 4842944.08

473 5573006.74 4842947.41

474 5573098.43 4842804.27

476 5573134.06 4842789.81

475 5573132.79 4842790.04

477 5573138.18 4842780.42

478 5573128.22 4842774.42

479 5573123.32 4842767.43

480 5573121.04 4842753.90

481 5573123.83 4842741.39

483 5573136.60 4842718.97

482 5573135.90 4842718.46

484 5573140.50 4842717.76

485 5572679.33 4843216.74

486 5572694.99 4843209.19

488 5572720.19 4843196.22

487 5572718.01 4843198.81

490 5572759.58 4843179.41

489 5572756.77 4843179.39

491 5572849.43 4843141.02

492 5572870.95 4843138.22

494 5572931.62 4843110.99

493 5572930.54 4843117.18

C 5573058,00 4842390,00

 

Kopneni dio obuhvaća k.č. br. 3279/6, 3279/7, 3279/10, 3279/9, 3279/1 (dio čest.), 3279/3, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3294, 3296, 3297, 3301, 3333, 3349, 3336/1, 3336/2, 3336/3, 3336/4, 3336/5, 3336/6, 3336/7, 3337, 3338, 3339, 3279/4, 3330/2, 3247/1 (dio čest.), 3280, 3330/1, 3303, 2631, 3340 (dio čest.), 6004, 3279/11, sve u k.o. Šibenik, a prema prilogu Geodezije Šibenik d.o.o., Šibenik, list 1. i list 2.

b) Morski dio lučkog područja omeđen je obalom i spojnicama točaka:

B) y = 5572327,00

x = 4843420,00

C) y = 5573058,00

x = 484239000

D) y = 5571011,00

x = 4842338,00

E) y = 5572150,00

x = 4843253,00

Morski dio lučkog područja čini i sidrište južno od rta Oštrica u krugu 0,5 Nm na poziciji:

A) 43° 38,3´ N 15° 54,4´

a sve kako je ucrtano i označeno u grafičkom prilogu i geodetskom snimku područja k.o. Šibenik, koje je izradila Geodezija Šibenik d.o.o., Šibenik, a koji čini sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

LUČKE DJELATNOSTI

Članak 5.

Lučke djelatnosti za koje Lučka uprava daje koncesiju na postojećim objektima lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) jesu:

1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodova i plutajućih objekata;

2. ukrcaj i iskrcaj putnika, vozila i tereta;

3. ostale gospodarske djelatnosti za koje se daje koncesija na lučkom području su:

– pružanje usluga putnicima,

– kontrola kakvoće i količine robe,

– agencijska i špediterska djelatnost,

– lučko tegljenje,

– servis lučke mehanizacije,

– učvršćivanje tereta,

– korištenje objekata podgradnje, nadgradnje i morskog akvatorija,

– opskrba brodova.

Popis objekata podgradnje i nadgradnje sastavni je dio ove Uredbe, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

TIJELA LUČKE UPRAVE

Članak 6.

Tijela Lučke uprave jesu Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 7.

Sastav, ovlasti i trajanje mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna.

Članak 8.

Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Statutu Lučke uprave.

Ovlasti i trajanje mandata ravnatelja Lučke uprave utvrđeni su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, kojeg imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Članak 9.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD

Članak 10.

Lučka uprava stječe pravo uporabe i korištenja na objektima navedenim u Popisu podgradnje i nadgradnje iz članka 5.#clanak5 ove Uredbe.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka ne čine imovinu Lučke uprave.

Članak 11.

Lučka uprava stječe pravo na novčana sredstva i sva dospjela nenaplaćena sredstva za usluge, upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a preuzima obveze koje su nastale zbog izgradnje i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje od dosadašnje Lučke uprave Šibenik, a kako će se utvrditi diobenom bilancom između lučkih uprava, u roku od 60 dana po upisu u sudski registar Lučke uprave Šibenik, iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka čine imovinu Lučke uprave.

Članak 12.

Sredstva za redovnu djelatnost Lučke uprave, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, čine:

1. lučke pristojbe,

2. naknada od koncesija

3. sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske,

4. ostali prihodi.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka čine imovinu Lučke uprave.

Članak 13.

Danom upisa u sudski registar Lučka uprava stječe pravo na sredstva iz članaka 10.#clanak10 i 12.#clanak12 ove Uredbe, a pravo na sredstva iz članka 11., Lučka uprava stječe temeljem diobene bilance.

Članak 14.

Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

Članak 15.

Dobit koju u poslovanju ostvari Lučka uprava, koristi se isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje.

Članak 16.

Statutom Lučke uprave uredit će se unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, prava i obveze osnivača i Lučke uprave, koja nisu uređena Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i ovom Uredbom, način odlučivanja pojedinih tijela Lučke uprave, uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Lučke uprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sve ugovore o koncesijama dodijeljene od strane dosadašnje Lučke uprave Šibenik preuzima Lučka uprava Šibenik, koja se osniva temeljem ove Uredbe, a koji se odnose na djelatnost i područje koje je predmetom ove Uredbe.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Lučke uprave, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Vlada Republike Hrvatske podnijet će, u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, zahtjev ovlaštenim tijelima iz članka 51. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, da u roku 15 dana imenuje, u skladu sa Zakonom, po jednog člana Upravnog vijeća.

Članak 19.

Upravno vijeće Lučke uprave, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijet će Statut Lučke uprave.

Upravno vijeće Lučke uprave dužno je, u roku 15 dana nakon donošenja Statuta, raspisati natječaj za ravnatelja Lučke uprave.

Članak 20.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka imenovat će, u roku 7 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, privremenog ravnatelja Lučke uprave, koji će obavljati pripreme za početak rada Lučke uprave, te podnijeti prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/04-02/10
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 2. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !