Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
162 22.11.2004 Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2837

Na temelju članka 14.L111195 stavka 1., a u svezi s člankom 4.L111196 stavkom 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. studenoga 2004. godine donijela

UREDBU

o prestanku vaŽenja Uredbe o odreĐivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica

Članak 1.

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica,L111198 (»Narodne novine«, broj 42/2002) prestaje važiti.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/02-02/07
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 11. studenoga 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !