Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti pravosuđa za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 29.04.1992 Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti pravosuđa za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 101.L10749 stavka 1. Ustava Republike HrvatskeL10748, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti pravosuđa za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom se uredbom stavljaja izvan snage uredbe iz oblasti : pravosuđa za vrijeme ratnog stanja ili ·neposredne, ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, i to: 1. Uredba o primjeni Krivičnog zakona Republike Hrvatske u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL10750 ("Narodne novine"; broj. 67/91 ), . 2. Uredba o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL10747,("Narodne novine", broj 55/91)

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj :01-266/2- 92

Zagreb, 22, travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

zatvori
Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti pravosuđa za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !