Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o stavljanju izvan snage uredbi iz oblasti pravosuđa – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 06.12.1996 Uredba o stavljanju izvan snage uredbi iz oblasti pravosuđa

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 101.L43998 stavka 1. Ustava Republike HrvatskeL43997, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBI IZ OBLASTI PRAVOSUĐA

Članak 1.

Ovom se Uredbom stavljaju izvan snage uredbe iz oblasti pravosuđa donesene za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i to:

1. Uredba o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL43994 ("Narodne novine" broj 73/91. i 25/92.),

2. Uredba o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ilii neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL43995 ("Narodne novine" broj 67/91., 25/92. i 81/92.),

3. Uredba o organizaciji, radu i teritorijalnoj nadležnosti općinskih i okružnih javnih tužiteljstava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL43996 ("Narodne novine" broj 67/91.).

Članak 2.

Neriješene predmete vojnih sudova preuzet će nadležni općinski, odnosno županijski sudovi, a neriješene predmete vojnih tužiteljstava preuzet će nadležna općinska odnosno županijska državna odvjetništva.

Sudske odluke po žalbi dostavit će se odgovarajućem općinskom, odnosno županijskom državnom odvjetništvu, te nadležnom općinskom, odnosno županijskom sudu zajedno sa spisom.

Članak 3.

Arhivu vojnog suda preuzet će županijski sud u sjedištu vojnog suda, a arhivu vojnog tužiteljstva preuzet će županijsko državno odvjetništvo u sjedištu vojnog tužiteljstva.

Članak 4.

Predsjednici i suci vojnih sudova odnosno vojni tužitelji i njihovi zamjenici vraćaju se na rad u sud, odnosno državno odvjetništvo u kojem su ranije obavljali dužnost, ako u međuvremenu nisu imenovani u drugo pravosudno tijelo.

Službenici i namještenici tijela iz stavka 1. ovog članka vraćaju se na rad u sud, odnosno državno odvjetništvo iz kojega su upućeni na rad.

Predsjednici sudova, odnosno državni odvjetnici iz stavka 1. ovog članka, godišnjim će rasporedom poslova predsjednike i suce vojnih sudova, vojne tužitelje i njihove zamjenike, te službenike i namještenike rasporediti na odgovarajuće poslove.

Članak 5.

Radni prostor i oprema, koju su dali na korištenje vojnim sudovima odnosno vojnim tužiteljstvima, zadržavaju županijski sudovi, odnosno županijska državna odvjetništva.

Ostalu opremu stečenu na drugi način preuzet će Ministarstvo pravosuđa i rasporediti pravosudnim tijelima sukladno godišnjem planu kapitalnih ulaganja.

Članak 6.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa da po potrebi donese potanje propise za provedbu ove Uredbe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-96-2021/1
Zagreb, 25. studenog 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

zatvori
Uredba o stavljanju izvan snage uredbi iz oblasti pravosuđa –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !