Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 08.09.1993 Uredba o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L23871 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 1993. donijela

UREDBU

o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske

Članak 1.

Radi konsolidiranja rashoda državnoga proračuna i u svezi s provođenjem stabilizacijskoga programa, Republika Hrvatska se zadužuje kod Narodne banke Hrvatske uzimanjem kredita u iznosu od 350 milijardi HRD uz kamatnu stopu od 1% godišnje.

Kredit iz stavka 1. ovog članka prihod je državnoga proračuna, a može se koristiti i za kupnju deviza kod Narodne banke Hrvatske.

Članak 2.

Kredit iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, Republika Hrvatska vratit će u osam jednakih kvartalnih obroka, od kojih prvi dospijeva 31. prosinca 1993 godine, a posljednji 30. rujna 1995. godine.

Prilikom otplate vrši se revalorizacija obroka koji se vraća primjenom indeksa promjene vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan otplate kvartalnog obroka.

Članak 3.

Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje Ugovora s Narodnom bankom Hrvatske u skladu s ovom Uredbom.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/93-01/24

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 8. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !