Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o biogorivima za prijevoz ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10, XX/11, XX/12, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 02.03.2011 Zakon o dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

HRVATSKI SABOR

548

Na temelju članka 89.L653578 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU


O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ


Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. veljače 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/29
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 22. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.


ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ

Članak 1.

U Zakonu o biogorivima za prijevozL653577 (»Narodne novine«, br. 65/09. i 145/10.) u članku 18. stavku 3. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Odluku za 2011. godinu Vlada će donijeti do kraja ožujka 2011. godine.«.

Članak 2.

U članku 19. stavku 5. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Odluku za 2011. godinu Vlada će donijeti do kraja ožujka 2011. godine.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/01

Zagreb, 18. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o biogorivima za prijevoz
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !