Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/01, XX/02, XX/02-pročišćeni tekst, XX/05, XX/06, XX/08, XX/11, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 30.04.1996 Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L39898 Ustava Republike HrvatskeL39897, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANU I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19. travnja 1996.

Broj: 01-96-776/1
Zagreb, 25. travnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O BLAGDANIMA, SPOMENDANU I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Blagdani u Republici Hrvatskoj su:

- 1. siječnja - Nova godina

- 6. siječnja - Sveta tri kralja

- Uskrsni ponedjeljak - Drugi dan Uskrsa

- 1. svibnja - Blagdan rada

- 30. svibnja - Dan državnosti

- 22. lipnja - Dan antifašističke borbe

- 5. kolovoza - Dan domovinske zahvalnosti

- 15. kolovoza - Velika Gospa

- 1. studenog - Svi sveti

- 25. i 26. prosinca - Božićni blagdani.

U dane blagdana u Republici Hrvatskoj ne radi se.

Članak 2.

Spomendan u Republici Hrvatskoj je nedjelja najbliža 15. svibnju - danu spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost.

Nedjelja najbliža 15. svibnju - dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost obilježava se primjereno i dostojanstveno odavanjem počasti hrvatskim žrtvama za slobodu i državnu nezavisnost.

Članak 3.

Građani Republike Hrvatske koji Božić slave na dan 7. siječnja u taj dan, islamske vjeroispovjedi u dane Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama, te židovske vjeroispovjedi u dane Roš Hašane i Jom Kipura imaju pravo ne raditi.

Članak 4.

Ako je jedan od dana iz članka 1.#clanak1 i 3.#clanak3 ovoga Zakona nedjelja, blagdan, odnosno neradni dan ne prenosi se u idući dan.

Članak 5.

Zaposlenici u dane iz članka 1.#clanak1 i 3.#clanak3 ovoga Zakona imaju pravo na naknadu plaće.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske može odrediti koja su državna i druga javna tijela te druge pravne i fizičke osobe dužne raditi u dane blagdana u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o blagdanima i neradnim danima u Republici HrvatskojL39896 (»Narodne novine«, br. 14/91.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-02/96-01/02
Zagreb, 19. travnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.

zatvori
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !