Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o carinskoj tarifi – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 24.11.2000 Zakon o dopuni Zakona o carinskoj tarifi

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2253

Na temelju članka 89.L70326 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
O CARINSKOJ TARIFI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o carinskoj tarifi, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 15. studenoga 2000.

Broj: 01-081-00-3953/2
Zagreb, 15. studenoga 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI

Članak 1.

U Zakonu o carinskoj tarifiL70325 (»Narodne novine«, br. 61/00.) u članku 5. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. za uvoz strojeva, uređaja i opreme za razminiranje«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/00-01/02
Zagreb, 15. studenoga 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o carinskoj tarifi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !