Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 24.11.2000 Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2252

Na temelju članka 89.L70350 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DAVANJU OVLASTI DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA IZDAVANJE OBVEZNICA

Proglašavam Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 16. studenoga 2000.

Broj: 01-081-00-3985/2
Zagreb, 21. studenoga 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O DAVANJU OVLASTI DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA IZDAVANJE OBVEZNICA

Članak 1.

Ovlašćuje se Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija) da izda obveznice u iznosu od 2,5 milijardi kuna radi osiguranja sredstava za isplatu osiguranih štednih uloga u bankama i štedionicama, sukladno Zakonu o Državnoj agenciji za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga.

Članak 2.

Za obveznice iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona jamči Republika Hrvatska.

Članak 3.

Uplatu obveznica u primarnom upisu moguće je izvršiti u kunama ili devizama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Uplaćenim sredstvima iz primarnog upisa obveznica Agencija će podmirivati obveze s osnove isplate osigurane štednje.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/00-01/06
Zagreb, 16. studenoga 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !