Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 25.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L24608 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Proglašavam Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj : Pa4-98/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Članak 1.

Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti, mogu se dodjeljivati stalne novčane nadoknade Poslije smrti osoba iz stavka 1. ovoga članka, stalna novčana nadoknada može se dodijeliti i članovima njihove obitelji.

Članak 2.

Kriterije za dodjeljivanje i obustavu stalne novčane nadoknade zaslužnim osobama i članovima njihovih obitelji iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Rješenje o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona donosi aministrativna komisija Vlade Republike Hrvatske. Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske će rješenjem obustaviti isplatu stalne novčane nadoknade osobama, iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljena.

Članak 4.

Protiv rješenja iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona može se izjaviti žalba komisiji drugoga stupnja koju imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku.

Članak 6.

Sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 7.

Korisnicima stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili po dosadašnjim propisima, odredit će se visina nadoknade na način utvrđen ovim Zakonom. Članovi obitelji korisnika stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili do dana stupanja na snagu ovog Zakona, zadržavaju to pravo u skladu s odredbama članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dodjeljivanju stalnih nov;anih nadoknadaL24607 ("Narodne novine", br. 71/92.). Članak 9. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 061-06/93-01 /02

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !