Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o dokapitalizaciji «INA – Industrija nafte» d.d. – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
79 30.08.1993 Zakon o dokapitalizaciji INA - Industrija nafte d.d.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L23639 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dokapitalizaciji "INA- Industrije nafte" d.d.

Proglašavam Zakon o dokapitalizaciji "INA - Industrije nafte" d.d., kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. srpnja 1993. godine

Broj : PA4-85/I-93.

Zagreb, 18. kolovoza 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o dokapitalizaciji "INA - Industrija nafte" d.d.

Članak 1.

Hrvatski fond za privatizaciju dužan je 50% dionica, koje ima u dioničkom društvu "Jadranski naftovod", prenijeti dioničkom društvu "INA - Industrija nafte".

Članak 2.

"INA - Industrija nafte" d.d. dužna je za nominalnu vrijednost prenesenih dionica povećati svoj temeljni kapital.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/93-01/18

Zagreb. 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o dokapitalizaciji «INA – Industrija nafte» d.d. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !