Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Državnom inspektoratu ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08, XX/11, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 24.10.2008 Ispravak Zakona o Državnom inspektoratu

3551

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o Državnom inspektoratuL672606 koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 116 od 11. listopada 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

U članku 59. umjesto riječi: »članka 57.« trebaju stajati riječi: »članka 58.«.

Klasa: 023-03/08-01/07
Zagreb, 20. listopada 2008.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o Državnom inspektoratu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !