Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o hidrografskoj djelatnosti – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/98-ispr, XX/03. XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 18.8.1998 Ispravak Zakona o hidrografskoj djelatnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o hidrografskoj djelatnosti objavljenom uL58733 "Narodnim novinama" broj 68 od 12. svibnja 1998. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI

U članku 21. iza riječi "članka 5." trebaju stajati riječi: "i 7.".

U članku 32. stavku 2. podstavku 5. umjesto riječi: "poslove prometa" trebaju stajati riječi: "poslove pomorstva".

U članku 36. podstavku 1. umjesto riječi: "izmjenu" treba stajati riječ: "izmjeru".

U članku 47. stavku 2. umjesto riječi: "ustanove" treba stajati riječ: "ustanova".

U članku 55. umjesto riječi "sna" treba stajati riječ: "na".

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 68 iz 1998.g.

Klasa: 920-02/96-01/01
Zagreb, 17. kolovoza 1998.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.

zatvori
Zakon o hidrografskoj djelatnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !