Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/97, XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 28.10.1998 Zakon o izmjeni Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L59701 Ustava Republike HrvatskeL59700, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKIM DRŽAVNIM NAGRADAMA ZA ZNANOST

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 9. listopada 1998.

Broj: 081-98-1870/1
Zagreb, 16. listopada 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKIM DRŽAVNIM NAGRADAMA ZA ZNANOST

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskim državnim nagradama za znanostL59699 ("Narodne novine", br. 108/95. i 104/97.) u članku 7. stavku 3. riječi: "tri nagrade" zamjenjuju se riječima: "šest nagrada".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 061-01/95-01/01
Zagreb, 9. listopada 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !