Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/91, XX/93-(čl. 94. Zakona o obrtu).)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 31.12.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L8855 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 29. prosinca 1991, Vijeća općina 29. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 29. prosinca 1991.

Klasa: 011-01/91-01/181

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 31. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komoriL8854 ("Narodne novine", br. 66/91.) u članku 23 riječi: "tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona" zamjenjuju se riječima: "31. prosinca 1991. godine".

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 300-01/91-01/02

Zagreb, 29. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. lng., v. r.

. Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. Iur., v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !