Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/91-ispr, XX/92, XX/93-(USRH) i XX/94-(ispr. USRH). XX/11, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 21.12.1991 Ispravak Zakona o hrvatskom državljanstvu

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o hrvatskom državljanstvu koji je objavljen uL8738 "Narodnim novinama" broj 53 od 8. listopada 1991, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o hrvatskom državljanstvu

U članku 30. stavku 1. umjesto riječi "od dana" trebaju stajati riječi "do dana".

Klasa: 224-01/91-01/03

Zagreb, 11 prosinca 1991.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Andelko Sikirić, v. r.

zatvori
Zakon o hrvatskom državljanstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !