Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/91-ispr, XX/92, XX/93-(USRH) i XX/94-(ispr. USRH). XX/11, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 19.01.1994 ISPRAVAK Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-206, 207, 209, 222/1992.

OBJAVE

U "Narodnim novinama" broj 113/93. objavljena je odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-206, 207, 209, 222/1992. od 8. prosinca 1993. godine u kojoj je ustanovljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-I-206, 207, 209, 222/1992.

U stavku 1. retku 3. obrazloženja broj "46" zamjenjuje se brojem "48". U točki III. stavku 23. retku 15. obrazloženja umjesto riječi "razloga" treba stajati "razloge".

Broj: Su-23/1993-61

Zagreb, 13. siječnja 1994.

Glavni tajnik

Josip Bedrač, v. r.


zatvori
Zakon o hrvatskom državljanstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !