Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/92-ispr, XX/97, XX/04 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, XX/06 - čl. 27. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu, XX/11 - čl. 52. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 01.07.1992 Ispravak Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

OBJAVE

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izboru predsjednika Republike HrvatskeL12434 koji je objavljen uL12433 "Narodnim novinama" broj 22 od 17. travnja 1992., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

U članku 44., stavku 2. iza riječi: "na izborima za predsjednika Republike" trebaju stajati riječi: "kao i sami kandidati za predsjednika Republike"

Klasa: 013-01/09-01/03

Zagreb, 27. lipnja 1992. Tajnik

Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.

zatvori
Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !