Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 12.06.1992 Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88.L11587 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka

Proglašavam Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 4. lipnja 1992, Vijeća općina 4. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 4. lipnja 1992.

Broj: PA4-41/1-92.

Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka

Članak 1.

Iznimno od odredbe članka 28.L11583 Zakona o statističkim istraživanjima ("Narodne novine", br. 19/74.) i odredbe članka 1a.L11585 Zakona o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini ("Narodne novine", br.16/90. i 47/90.), statističke podatke prikupljene od fizičkih osoba tijekom popisa pučanstva, Republički zavod za statistiku može priopćavati samo tijelima državne vlasti, a preko Državne komisije za UNPROFOR i tijelima i predstavnicima UNPROFOR-a, i mogu se koristiti samo u postupcima i radnjama utvrđivanja i uspostavljanja činjeničnog i pravnog stanja prije agresije na Republiku Hrvatsku.

U slučaju dvojbe koje podatke, koja tijela i u koju svrhu mogu koristiti odlučit će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 958-001/92-01/02

Zagreb, 4. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !