Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvlaštenju – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/94-ispr, XX/01, XX/06, XX/11, XX/00, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 04.05.1994 ISPRAVAK Zakona o izvlaštenju

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izvlaštenju koji je objavljen uL28433 "Narodnim novinama", broj 9 od 10. veljače 1994., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZVLAŠTENJU

U članku 13. stavku 1. u trećem retku umjesto riječi "vlasnik" treba stajati riječ: "korisnik"

U članku 20. stavku 2. umjestek riječi: "točke 5." trebaju stajati riječi: "točke 6."

U članku 30. stavku 3. umjestek riječi: "raniji" treba stajati riječ: "prijašnji".

U članku 36. stavku 3. umjesto riječi: "odlučio" treba stajati riječ: "odlučilo"

U članku 43. stavku 1 umjesto riječi u zagradi: "točka 5." trebaju stajati riječi "točka 6."

Klasa: 943-04/93-01/02

Zagreb, 26. travnja 1994.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.

zatvori
Zakon o izvlaštenju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !