Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/00, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 21.7.2000 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1581

Na temelju članka 89.L69013 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 13. srpnja 2000.

Broj: 01-081-00-2535/2
Zagreb, 19. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinuL69012 (»Narodne novine«, br. 53/00.) u članku 49. stavku 4. svota: »300.000.000,00 kuna«, zamjenjuje se svotom: »212.180.578,00 kuna«.

Članak 2.

Iza članka 49. dodaje se članak 49a. koji glasi:

»Članak 49a.

Ovlašćuje se Hrvatski fond za privatizaciju da može uz suglasnost Ministarstva financija raspolagati sa tražbinama koje Republika Hrvatska ima u trgovačkim društvima koja su u državnom portfelju (otpis, reprogram, pretvaranje u vlasnički ulog), koja su dospjela do stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/00-01/07
Zagreb, 13. srpnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !