Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/01, XX/01, XX/01, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 30.6.2001 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu

HRVATSKI SABOR

 

973

Na temelju članka 88.L74800 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2001. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2098/2
Zagreb, 29. lipnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2001. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinuL74798 (»Narodne novine«, br. 130/00 i 19/01) u članku 38. stavku 1. umjesto svote: »7.908.820.106,00 kuna« stavlja se svota: »10.743.250.106,00 kuna«.

Članak 2.

Iza članka 53. dodaju se članci 53.a i 53.b koji glase:

»Članak 53.a

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinuL74799 (»Narodne novine«, br. 130/00) koje se odnose na decentralizaciju i transformaciju mirovinskog sustava primjenjuju se od 1. srpnja 2001.

Članak 53.b

Iznimno, odredba članka 19. stavka 2. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje za potrebe domova umirovljenika ne primjenjuje se u 2001. godini.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/01-01/07
Zagreb, 29. lipnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !