Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/01, XX/01, XX/01, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 2.11.2001 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu

Hrvatski sabor

1610

Na temelju članka 88.L77101 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2001. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 19. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3312/2
Zagreb, 24. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2001. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinuL77100 (»Narodne novine«, br. 130/00., 19/01., 59/01. i 82/01.) u članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Do svote neostvarenih prihoda planiranih u Proračunu od privatizacije/prodaja udjela u poduzeću, Vlada može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala.«

U stavku 2. umjesto svote: »7.908.820.106« stavlja se svota: »7.866.106.409«.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske je dužna osigurati dopunska sredstva jedinicama lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave na području od posebne državne skrbi, najviše do svote neostvarenih planiranih prihoda, zbog promjene zakona kojima se uređuje njihov prihod iz poreza na dohodak.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400/06/01-01/11
Zagreb, 19. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !