Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", br. XX/99, XX/00, XX/00, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03 – pročišćeni tekst, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/11, XX/11, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 1.2.2002 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

286

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora objavljenom uL645029 »Narodnim novinama« broj 59 od 30. lipnja 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

U članku 3. stavku 1. umjesto riječi: »Uprava za zatvorski ustav« trebaju stajati riječi: »Uprava za zatvorski sustav«.

Klasa: 730-04/01-01/01
Zagreb, 29. siječnja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju kazne zatvora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !