Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 30.11.1999 Zakon o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L65998 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O IZVR?AVANJU ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU JAVNIH IZDATAKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. O?UJKA 2000.

Progla?avam Zakon o izvr?avanju Odluke o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja do 31. o?ujka 2000., koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-9/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona
o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih du?nosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O IZVR?AVANJU ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU JAVNIH IZDATAKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 31. O?UJKA 2000.

Članak 1.

Odredbe Zakona o izvr?avanju Dr?avnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu (»Narodne novine«, br. 167/98., 17/99. i 70/99.) primjenjuju se u razdoblju od 1. siječnja do 31. o?ujka 2000., ako nisu u suprotnosti s Odlukom o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja do 31. o?ujka 2000.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.

Klasa: 400-06/99-01/10
Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !