Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – (“Narodne novine”, br. 21/74, 39/74, 55/88, XX/90, XX/93-(čl. 141. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/97-(čl. 131. Zakona o sudovima za mladež), XX/99-(Zakon o izvršavanju kazne zatvora), 128/99, 128/99, XX/00; XX/03-(čl. 177. Zakona o izvršenju kazne zatvora), )
označi tražene riječi printaj stranicu
73 21.7.2000 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1579

Na temelju članka 89.L69009 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA IZREČENIH ZA KRIVIČNA DJELA, PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srpnja 2000.

Broj: 01-081-00-2533/2
Zagreb, 19. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA IZREČENIH ZA KRIVIČNA DJELA, PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE

Članak 1.

U nazivu Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršajeL69008 (»Narodne novine«, br. 21/74., 39/74., 55/88., 19/90., 26/93., 66/93., 11/97. i 128/99.) i u cijelom njegovu tekstu riječ: »krivična« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »kaznena« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 291. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kada prekršajni sud rješenjem o prekršaju odluči da se oduzeti predmet proda, izvršit će prodaju po odredbama Ovršnoga zakona. Ako oduzeti predmet ne bude prodan u ovršnom postupku, bez naknade će se ustupiti zainteresiranom tijelu državne vlasti, jedinici lokalne samouprave i uprave ili ustanovi, ili će se odrediti njegovo uništenje.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Prodaja plovila oduzeta po odredbama Zakona o morskom ribarstvu izvršit će se kod nadležnoga općinskog suda po odredbama Ovršnoga zakona, s tim da i ovršenik može kupiti plovilo, ali po cijeni koja ne može biti niža od dvije trećine procijenjene vrijednosti plovila.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-03/00-01/02
Zagreb, 12. srpnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !