Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o knjižnicama – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98-ispr, XX/00, XX/08 - čl. 165. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 16.1.1998 Ispravak Zakona o knjižnicama

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o knjižnicama objavljenom uL52948 "Narodnim novinama" broj 105 od 9. listopada 1997. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O KNJIŽNICAMA

U članku 6. stavku 1. alineji drugoj, umjesto riječi: "mjere" treba stajati riječ: "mjera".

U nazivu VII. poglavlja umjesto riječi: "KNJIŽNIČKO" treba stajati riječ: "KNJIŽNIČNO".

U članku 32. stavku 1. umjesto riječi: "knjižničko" treba stajati riječ: "knjižnično", a u stavku 2. alineji prvoj umjesto riječi: "knijžničarstva" treba stajati riječ: "knjižničarstva".

U članku 34. stavku 1. iza riječi: "samostalnima i" treba stajati riječ: "u".

U članku 37. stavku 1. umjesto riječi: "osam" treba stajati riječ: "devet", a u stavku 2. umjesto riječi: "naknadnik" treba stajati riječ: "nakladnik".

Klasa: 612-04/96-01/02
Zagreb, 12. siječnja 1998.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskog državnog sabora
Berislav Živković, v. r.

zatvori
Zakon o knjižnicama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !