Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Sl. l. br. 6/73), te (“Narodne novine”, br. XX/91.)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7097 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-01/97

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometuL7096 ("Službeni list SFRJ", br. 6/1973) kao republički zakon.

Članak 2.

Zakon iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 216-02/91-02/02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća opčina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr.Žarko Domljan, v, r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Sl. l. br. 6/73), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !