Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
190 3.12.2003 Ispravak Zakona o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

3006

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža koji je objavljen uL91796 »Narodnim novinama« broj 96 od 10. lipnja 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O LEKSIKOGRAFSKOM ZAVODU MIROSLAV KRLEŽA

U članku 18. stavku 1. umjesto riječi: »Ravnatelj Zavoda« trebaju stajati riječi »Ravnatelja Zavoda«.

Klasa: 612-01/02-01/02
Zagreb, 26. studenoga 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !