Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o mjeriteljstvu – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
194 10.12.2003 Ispravak Zakona o mjeriteljstvu  

3087

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o mjeriteljstvu koji je objavljen uL97836 »Narodnim novinama« broj 163 od 16. listopada 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O MJERITELJSTVU

U članku 5. sedmi redak treba brisati.

Ispred članka 6. treba stajati podnaslov koji glasi: »DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO«.

U članku 79. stavku 3. umjesto riječi: »ovoga Zakona« trebaju stajati riječi: »ovoga članka«.

Klasa: 383-01/03-01/03
Zagreb, 3. prosinca 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o mjeriteljstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !