Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Nacionalnom parku «Kornati» – (“Narodne novine”, br. 31/80, 14/88, XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 06.02.1997 Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku ŻKornatiŽ

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L45600 Ustava Republike HrvatskeL45599, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NACIONALNOM PARKU "KORNATI"

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku "Kornati", koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-143/1 Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O

NACIONALNOM PARKU "KORNATI"

Članak 1.

U Zakonu o Nacionalnom parku "Kornati" ("Narodne novine", br. 31/80. i 14/88.) članak 2. mijenja se i glasi:

"Granica Nacionalnog parka "Kornati" počinje od točke koja je udaljena jednu morsku milju prema jugozapadu od otočića Purare, odakle skreće prema jugoistoku obuhvaćajući otočne skupine Puh i Samograd na udaljenosti od 500 m, dalje ide prema sjeverozapadu na istoj udaljenosti od obalnih crta, obuhvaćajući otoke Mrtovnjak, Velu i Malu Smokvicu, Kornat, Malu i Velu Svršatu, te sredinom prolaza Vela Proversa, obuhvaćajući otok Donju Abu sredinom prolaza između Donje Abe i rta Vidilica na Dugom otoku, dalje skreće prema jugoistoku sredinom prolaza između Donje Abe i Abice, te skreće prema jugozapadu, prolazeći sredinom prolaza između Male Sestrice i Malog Obručana, idući u istom pravcu do udaljenosti jedne morske milje od otočića Mali Obručan, odakle skreće prema jugoistoku na istoj udaljenosti od vanjskog otočnog niza prema početnoj točki kod otočića Purare.

Granice Nacionalnog parka "Kornati" ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:50.000, koja se čuva u Ministarstvu kulture i sastavni je dio ovoga Zakona."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-02/10

Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o Nacionalnom parku «Kornati» –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !