Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o najmu stanova – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96 (USRH), XX/98 (USRH), XX/06 - čl. 20. Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 6.5.1998 Ispravak Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-15/1998-52 od 28. travnja 1998.

U "Narodnim novinama", broj 48/1998. objavljeni su odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I-795/1996 do U-I-906/1996, U-I-934/1996, U-I-945/1996, U-I-69/1997 do U-I-100/1997, U-I-107/1997, U-I-109/1997, U-I-115/1997, U-I-164/1997, U-I-170/1997, U-I-228/1997, U-I-321/1997, U-I-329/1997, U-I-353/1997, U-I-460/1997 do U-I-464/1997, U-I-477/1997, U-I-594/1997 do U-I-597/1997, U-I-645/1997, U-I-1115/1997, U-I-1272/1997, U-I-1286/1997, U-I-188/1998 u kojima su ustanovljene pogreške pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE I RJEŠENJA
USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

broj: U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I-795/1996 do U-I-906/1996, U-I-934/1996, U-I-945/1996, U-I-69/1997 do U-I-100/1997, U-I-107/1997, U-I-109/1997, U-I-115/1997, U-I-164/1997, U-I-170/1997, U-I-228/1997, U-I-321/1997, U-I-329/1997, U-I-353/1997, U-I-460/1997 do U-I-464/1997, U-I-477/1997, U-I-594/1997 do U-I-597/1997, U-I-645/1997, U-I-1115/1997, U-I-1272/1997, U-I-1286/1997, U-I-188/1998

Prilikom uspoređivanja objavljenog teksta sa njegovim izvornikom ustanovljene su pogreške.

U obrazloženju pod I točka 2. stavak 1. redak 29. umjesto riječi "ostali" treba stajati riječi "postali"; pod II točka 3. stavak 1. redak 1. umjesto riječi "utvrđena" treba stajati riječ "uređena"; pod III točka 13. stavak 2. redak 1. umjesto "od" treba stajati "pod"; na kraju odluke i rješenja iza navedenih brojeva treba stajati "Zagreb, 31. ožujka 1998."

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 48 iz 1998.g.

Broj: Su-15/1998-52
Zagreb, 28. travnja 1998.

Glavni tajnik
Josip Bedrač, v. r.

zatvori
Zakon o najmu stanova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !