Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01-Odluka USRH, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 3.5.1999 Ispravak Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-15/1999-56 od 29. travnja 1999.

U »Narodnim novinama«, broj 39/1999. objavljena je Odluka i Rje?enje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996. i dr. u kojima su ustanovljene pogre?ke pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE I RJE?ENJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
BROJ U-I-673/1996. I DR.

Na stranici 1476 »Narodnih novina«, u desnom stupcu iza trećeg stavka, treba stajati rimski broj IV.; na stranici 1480 u desnom stupcu pod 6/4. u 5. retku umjesto »(t. 2/3)« treba stajati »(t. 2/4)«; na stranici 1483 u lijevom stupcu pod 7/2 u 4. stavku u 8. retku umjesto »t. 2/3« treba stajati »t. 2/4«.

Broj: Su-15/1999-56
Zagreb, 29. travnja 1999.

Glavni tajnik
Josip Bedrač, v. r.


zatvori
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !