Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01-Odluka USRH, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 13.9.1999 Ispravak Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine objavljenom uL65458 "Narodnim novinama" broj 92 od 30. listopada 1996., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

U članku 59. stavku 1. rečenica: "Visina naknade utvrđuje se prema sljedećim mjerilima" treba stajati iznad tablice.

U stavku 2. umjesto izraza: "N=3.700.000 (1-0.9999998)" treba stajati izraz: "N=3.700.000 (1-0.9999998P)".

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici uL65459 NN broj 92 iz 1996. godine.

Klasa: 943-01/95-01/02
Zagreb, 9. rujna 1999.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Krešimir Alerić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !