Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obrtu – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/95-Uredba, XX/96, XX/96, XX/96, XX/01, XX/01-ispr, XX/03-pročišćeni tekst, XX/07, XX/07, XX/10 - Odluka USRH)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 26.03.1996 Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama Zakona o obrtu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L39257 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Uredbi o izmjenama Zakona o obrtuL39259 ("Narodne novine", broj 88/95), u članku 1. stavcima 1. i 2. članku 2., riječi: "do 31. ožujka 1996. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. rujna 1996. godine".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 311-01/93-01/01
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 21. ožujka 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


zatvori
Zakon o obrtu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !