Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obrtu – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/95-Uredba, XX/96, XX/96, XX/96, XX/01, XX/01-ispr, XX/03-pročišćeni tekst, XX/07, XX/07, XX/10 - Odluka USRH)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 8.8.2001 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

1249

Nakon izvršenog uspoređivanja s izravnim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu objavljenom uL75861 »Narodnim novinama«, broj 64 od 16. srpnja 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OBRTU

U članku 2. stavku 1. točki 2. umjesto riječi: »osposobljenosti vezani« trebaju stajati riječi: »osposobljenosti i vezani«.

U članku 11. u uvodnoj rečenici umjesto riječi: »članka 2.« trebaju stajati riječi: »članka 22.«

U članku 18. na početku dodanog stavka 5. umjesto riječi: »radi« treba stajati riječi: »Radi«.

U članku 22. na početku dodanog stavka 5. umjesto broja »(4)« treba stajati broj: »(5)«.

Klasa: 311-01/00-01/01
Zagreb, 31. srpnja 2001.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur.,
v. r.

zatvori
Zakon o obrtu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !