Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obrtu – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/95-Uredba, XX/96, XX/96, XX/96, XX/01, XX/01-ispr, XX/03-pročišćeni tekst, XX/07, XX/07, XX/10 - Odluka USRH)
označi tražene riječi printaj stranicu
79 30.7.2007 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

2498

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu koji je objavljen uL348573 »Narodnim novinama«, br. 68 od 2. srpnja 2007., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O OBRTU

U članku 44. umjesto riječi: »članka l.c stavka 5.« trebaju stajati riječi: »članka 1.c stavka 2.«.

Klasa: 311-01/06-01/01
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o obrtu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !