Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", br. XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 28.12.2000. Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2413

Na temelju članka 1.L70668 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 97/2000.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2000. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

Odredba članka 12.L70670 stavka 2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/2000. i 73/2000.) u 2001. godini neće se primjenjivati.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za obračun plaća dužnosnika u 2001. godini primjenjivat će se ista osnovica kao i u 2000. godini.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

Odredba članka 12.L70672 stavka 5. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/2000. i 73/2000.) u 2001. godini neće se primjenjivati.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/06
Urbroj: 5030105-00-12
Zagreb, 22. prosinca 2000.

Predsjednik
Ivica Račan,
v. r.

 
zatvori
Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !